Absolwencki starter

      W Latach 2013-2015 realizowany był Projekt pt. „Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH wymagań rynku pracy”, w ramach działania 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytet – Szkolnictwo wyższe i nauka (beneficjent: Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu) – Studenci objęci byli wsparciem w ramach zadania nr 4 „Absolwencki starter”. W […]

Absolwencki starter Read More »