Program Edukacyjny BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, […]

Program Edukacyjny BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022 Read More »