Targi Pracy 2019

Szanowni Studenci! Centrum Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH w Radomiu przy współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, Studenckim Kołem Naukowym „GRUPA UTH.NET” oraz studentami kierunku Prawo zaprasza do udziału w Targach Pracy 2019. Tegorocznym hasłem wydarzenia jest „DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ”. Targi odbędą się 22.05.2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych […]

Targi Pracy 2019 Read More »