Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier jest jednostką łączącą rynek pracy z uczelnia, gromadzi oferty pracy, praktyk, staży oraz informacje o pracodawcach i sytuacji na rynku pracy. Towarzyszymy studentom i absolwentom, przy wyborze ścieżek zawodowych.

W ramach działalności biura organizowane są corocznie Targi pracy. Cyklicznie propagowane są materiały wspierające kreowanie i rozwój ścieżki zawodowej / wchodzenia na rynek pracy i trwałej z nim integracji. Publikowane są na bieżąco oferty pracy / praktyk / staży / bezpłatnych szkoleń lub kursów.

W strukturze CPSiA zatrudniony jest doradca zawodowy, udzielający stosownie do potrzeb, wsparcia indywidualnego. Adekwatnie do potrzeb, oferowane są usługi z zakresu wsparcia psychologicznego – na zasadzie współpracy z WUP. Współpracujemy z Urzędami Pracy i innymi instytucjami rynku pracy i pracodawcami.

Celem Biura Karier jest tworzenie przestrzeni, gdzie mogą spotykać się firmy i potencjalni kandydaci do pracy. Zbieramy informacje o trendach i oczekiwaniach pracodawców, studentów i absolwentów zachęcamy do odkrywania i rozwijania własnego potencjału, tak by miejsce pracy nie było dziełem przypadku, ale świadomym wyborem.

Rynek pracy wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia. Istotna jest również znajomość siebie, własnych zainteresowań i kompetencji oraz umiejętności społeczne – komunikacja, współpraca w zespole, organizacja swojej pracy czy radzenie sobie ze stresem.