Akademickie Biuro Karier

Wydarzenia

Absolwencki starter

      W Latach 2013-2015 realizowany był Projekt pt. „Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH wymagań rynku pracy”, w ramach działania 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w

Czytaj więcej »