Akademickie Biuro Karier

WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami