Akademickie Biuro Karier

Program „Sprawny staż” – program skierowany do studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

Program „Sprawny staż” jest to program skierowany do studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami i ma umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie. Dzięki udziałowi w programie zwiększy szanse na satysfakcjonującą pracę w przyszłości. Na staż dostaną się kandydaci, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania na czas odbywania stażu. Część staży realizowana będzie w formie zdalnej. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją kandydatów i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi, dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu.
 
Warunki rekrutacji:
  • jesteś studentem lub absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nie ukończyłeś 30 roku życia
⏰ Rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 15 maja 2022 r. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl