Akademickie Biuro Karier

Dni Pracodawcy 2022 UTH w Radomiu

Szanowni Studenci i Pracodawcy,

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczo-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu serdecznie zaprasza na:

DNI PRACODAWCY 2022

UTH Radom

Celem Dni Pracodawcy 2022 jest w szczególności:

 1. Aktywizacja zawodowa studentów UTH w Radomiu
 2. Promocja Firmy;
 3. Promocja Uniwersytetu;
 4. Promowanie aktywnych postaw w zakresie planowania kariery zawodowej

Organizatorem Dni Pracodawcy 2022 jest Akademickie Biuro Karier UTH Radom

 1. Pracodawca – przedsiębiorca, biorący udział w Wydarzeniu, przedstawiający oferty pracy, zatrudnienia, itp.
 1. Uczestnik – osoba fizyczna (student), biorąca udział w Wydarzeniu, potencjalnie zainteresowana ofertami Pracodawców.
 2. Wydarzenie – Dni Pracodawcy 2022 organizowane przez Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Wydziałach Uniwersytetu wybranych przez Pracodawcę

  Termin, miejsce i harmonogram
  Dni Pracodawcy 2022 odbędą się w dniach 24-25 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia terminu do 27 maja 2022 r., w zależności od ilości zgłoszeń od Pracodawców
  Dni Pracodawcy 2022 będą odbywać się na Wydziałach wybranych przez Pracodawców codziennie w wyznaczonych dniach w godzinach 10.00-14.00

  Szczegółowy harmonogram wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora oraz wysłany do Pracodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe.

  Warunkiem uczestnictwa Firm w Dniach Pracodawcy 2022 jest przesłanie przez Pracodawcę wypełnionego i podpisanego scanu  Formularza zgłoszeniowego 2022 do dnia 13 maja 2022r. na adres: biurokarier@uthrad.pl

  Udział Pracodawców w Wydarzeniu jest bezpłatny.
  Decydującym kryterium udziału w Wydarzeniu będzie kolejność zgłoszeń
  Studenci zostaną poinformowani o dacie i godzinie spotkania z Pracodawcami drogą mailową.