Akademickie Biuro Karier

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE

Galeria Sztuki w Legnicy organizuje Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE. Jest to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. Adresatami konkursu są absolwentów krajowych wyższych uczelni artystycznych, którzy uzyskali dyplom magisterski w 2019, 2020, 2021 r., dotychczas nie brali w nim udziału i nie przekroczyli 35 roku życia. Termin składania zgłoszeń upływa 3. października. Naszym celem jest zarówno wsparcie młodych artystów na początku ich drogi twórczej, jak i prezentacja oraz dokumentacja ich poszukiwań twórczych, a także ukazanie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego malarstwa polskiego. Dzięki Przeglądowi młodzi artyści mają szansę na zaistnienie na rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w polskiej sztuce. Laureaci Grand Prix PROMOCJI są nagradzani wystawą indywidualną wraz z katalogiem.

Pokonkursowa wystawa to wspaniała okazja do przyjrzenia się aktualnym trendom, panującym w malarstwie polskim. Mimo, że konkurs organizowany jest poza największymi centrami kulturalnymi Polski cieszy się – z racji wysokiego poziomu artystycznego i długoletniej tradycji – dużym prestiżem.

Więcej o PROMOCJACH: https://promocje.legnica.eu/    

Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania:  https://promocje.legnica.eu/index.php/promocje-2021   

Galeria Sztuki w Legnicy

Plac Katedralny 1/1

59-220 Legnica

tel. 76 862 09 10

http://galeria.legnica.eu/

http://silver.legnica.eu/