Akademickie Biuro Karier

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022

ZD-I.9024.145.2020.BR

 

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Województwo Mazowieckie wydłuża termin składnia wniosku o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Tym samym nabór wniosków trwać będzie do 19 września 2021 r.

                Niniejsza zmiana podyktowana jest trudnościami, na które wskazują studenci kierunku lekarskiego, związanymi z trwającymi jeszcze we wrześniu uczelnianymi procedurami dotyczącymi rozliczenia ukończonego przez studenta roku akademickiego. Nieotrzymanie takiego rozliczenia uniemożliwia studentom kierunku lekarskiego złożenie wniosku
o przyznanie stypendium w roku akademickim 2021/2022.

Pragnę przypomnieć, iż warunki przyznawania stypendiów zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Zapoczątkowany przez Województwo Mazowieckie program stypendialny cieszy się dużą popularnością wśród studentów kierunku lekarskiego z całej Polski, dlatego gorąco zachęcam władze Uczelni do informowania przyszłych medyków o możliwości skorzystania z proponowanego wsparcia finansowego, ponieważ liczba stypendiów jakie zamierza przyznać Województwo Mazowieckie jest ograniczona.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Niezmiennie zachęcam środowisko akademickie reprezentujące Uczelnie, które kształcą studentów na kierunku lekarskim, do przekazania przyszłym medykom – przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych –  informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

                                       
Z  poważeniem

Adam Struzik

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

(podpisano elektronicznie)