Akademickie Biuro Karier

XXXII FORUM EKONOMICZNE

 
 

W imieniu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich chciałabym zaprosić Państwa do współpracy w ramach programu praktyk Forum Ekonomicznego. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu. To doskonała okazja dla młodych ludzi, aby zajrzeć za kulisy największej, w Europie Środkowo-Wschodniej, konferencji o charakterze polityczno-gospodarczym. Forum to także miejsce do nawiązywania nowych kontaktów, doskonalenia języka obcego w kontakcie z zagranicznymi uczestnikami konferencji, czy też sprawdzenia się w nowej roli – organizatora.

Studentom zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie trwania wydarzenia. Na naszej stronie znajdują się szczegóły dotyczące rejestracji oraz sekcji Forum – jest ich blisko 10, zachęcamy studentów do wyboru preferowanych działów, w miarę możliwości staramy się odpowiadać na ich prośby. Mamy nadzieję, że różnorodność sekcji oraz co za tym idzie, zadań w nich wykonywanych będzie atrakcyjną ofertą dla studentów.  Uprzejmie proszę o informację, czy moglibyśmy podjąć współpracę we wspomnianym zakresie.