Akademickie Biuro Karier

Projekt „Absolwent”

„Absolwent”

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi jest organizacją pożytku publicznego współfinansowaną ze środków PFRON. Nasze działania nastawione są na bezpłatną pomoc w procesie poszukiwania pracy osobom z niepełnosprawnościami. Agencja Zatrudnienia FFM z siedzibą w Lublinie istnieje od 1995 roku oddział w Radomiu jest stosunkowo młody, gdyż naszą działalność rozpoczęliśmy w roku 2020.

Jednym z realizowanych obecnie projektów prozatrudnieniowych jest projekt „Absolwent”

Projekt skierowany do osób, które:

  • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów
  • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

Co oferuje projekt „Absolwent”:

  • Możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, z którym wspólnie ustalicie Indywidualny Plan Działania.
  • Spotkanie z Psychologiem pomoże Ci określić Twoje mocne i słabe strony
  • Konsultacje z prawnikiem rozwieją wątpliwości dotyczące Twoich praw na rynku pracy
  • Możliwość konsultacji swoich pomysłów na pracę z pośrednikiem pracy
  • Specjalista ds. aktywności zawodowej będzie Cię wspierał zarówno przed jak i po podjęciu zatrudnienia/stażu
  • Staż zawodowy, który pomoże Ci się wdrożyć w obowiązki na stanowisku pracy
  • Możliwość wnioskowania o przyznanie dodatku motywacyjnego w wysokości do 400 zł miesięcznie

II edycja projektu – 01.10.2021 – 30.10.2023

Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne. 

Zapraszam do kontaktu 739 976 573