Akademickie Biuro Karier

Nabór na asystenta wspomagającego studenta/doktoranta z niepełnosprawnością

Biuro Osób Niepełnosprawnych poszukuje studentów chętnych do podjęcia współpracy jako asystent wspomagający studenta/doktoranta z niepełnosprawnością .

Zachęcamy do zgłaszania się do współpracy osób otwartych, empatycznych, zorganizowanych, chętnych do pracy z drugim człowiekiem i do zdobycia doświadczenia zawodowego.

Praca asystenta będzie polegała na wspomaganiu studenta/doktoranta z niepełnosprawnością we wszelkich czynnościach związanych z procesem dydaktycznym. Zadania związane ze wsparciem będą indywidualnie dostosowywane do potrzeb studenta wnioskującego o wsparcie asystenta.

Oferujemy:

– umowę zlecenie,

– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,

– wsparcie Biura Osób Niepełnosprawnych,

– zaświadczenie o realizowanej współpracy.

Oczekujemy:

– dyspozycyjności,

– otwartości i komunikatywności,

– samodzielności w działaniu,

– umiejętności współpracy,

– umiejętności zarządzania czasem,

– indywidualnego podejścia,

– sprawności fizycznej.

Zadania asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego:

– wspomaganie w poruszaniu się po Uczelni,

– pomoc w transporcie na różne formy kształcenia przewidziane w programie studiów,

– pomoc w tworzeniu notatek, zdobywaniu materiałów potrzebnych do zajęć,

– pomoc w innych potrzebach pojawiających się w trakcie procesu kształcenia zgłaszanych przez studenta/doktoranta z niepełnosprawnością,

– sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z udzielanego wsparcia i przekładanie ich do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych,

– współpraca z Biurem Osób Niepełnosprawnych w zakresie swego działania.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o zgłaszanie swoich ofert do Biura Osób Niepełnosprawnych ( prosimy o dołączenie CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) w formie mailowej na adres: bon@uthrad.pl

Oferty będą zbierane w trybie ciągłym.