Akademickie Biuro Karier

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2024 r.

Nagroda w konkursie 5 000 złotych

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2025 r.

Formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • Jednostronne streszczenie pracy;
  • Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  • Inne dokumenty wymienione w Regulaminie

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać

na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla zastosowania tworzyw sztucznych w gotowych wyrobach Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych

Staramy się rozwijać zainteresowanie młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw

sztucznych 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

  1. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

tel.: +48 603 626 656, e-mail: office@tworzywa.org.pl www.pzpts.pl