Akademickie Biuro Karier

Konkurs biznesowy #OtwarciNaBiznes

Konkurs #OtwarciNaBiznes
Konkurs na najlepsze pomysły biznesowe polega na nagraniu krótkiego wideo, w którym w
kreatywny sposób należy zaprezentować swój pomysł na biznes. Następnie zgłoszenia te
zostaną poddane ocenie kapituły, oraz głosowaniu publiczności, za pośrednictwem platformy
TikTok. Kapituła konkursu, w składzie m.in. Rafał Sonik, Beata Drzazga, Paweł Zielewski,
Wiktoria Wójcik oraz prof. Grzegorz Mazurek wyłoni laureatów w kategorii studenci, osoby 50+
oraz kategorii łączonej.
Adresatami konkursu są 3 grupy docelowe:
Studenci w wieku od 18 do 26 lat
Osoby powyżej 50 roku życia
Oraz specjalna kategorii, która łączy ze sobą przedstawicieli młodego pokolenia z
osobami, które ukończyły 50 rok życia.
Rywalizacja toczy się o niemałą stawkę, ponieważ łączna wartość nagród wynosi 100k zł.
Zwycięzcy otrzymają wsparcie finansowe na założenie i rozwój własnej działalności
gospodarczej, wsparcie z zakresu porad prawnych, a także wsparcie merytoryczne i reklamowe
w prowadzeniu swojej firmy.
Konkurs jest składową kampanii edukacyjnej #OtwarciNaBiznes, której celem jest wsparcie
młodych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem i prowadzeniem własnego
biznesu. Więcej informacji dot projektu znajduje się na stronie internetowej:
https://off.org.pl/otwarci-na-biznes/