Akademickie Biuro Karier

Konkurs Be the Best

Szanowni Państwo,
Firma Volkswagen Poznań już po raz dziesiąty postanawia wyjść do studentów z możliwością zaangażowania się w rozwój nowoczesnych technologii i przedstawienia własnych pomysłów, dając im przy tym wyjątkową szansę na zdobycie cennych nagród.

Wybierzcie temat, skonsultujcie swoje pomysły z naszymi specjalistami, a następnie samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych opracujcie projekt, odpowiadający na jeden z trzech poniższych tematów konkursowych:

1. Porównywanie danych procesowych urządzeń wykorzystywanych w budowie karoserii

2. Cyfryzacja danych wykorzystywanych do przeprowadzenia kontroli polakierowanej karoserii

3. Aplikacja WEB wykorzystywana do analizy ilościowej i jakościowej błędów występujących na powierzchniach karoserii w procesie lakierowania

W załączniku znajdziecie szczegółowe opisy, zawierające wszystkie potrzebne informacje dotyczące tegorocznych tematów konkursowych, a także linki do formularzy zgłoszeniowych.

 

Regulamin BTB

Analizer danych procesowych

Cyfryzacja danych wykorzystywanych do przeprowadzenia kontroli

Aplikacja WEB wykorzystywana do analizy ilościowej i jakościowej