Akademickie Biuro Karier

Targi Pracy 2018

SZANOWNI PAŃSTWO!
Centrum Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH w Radomiu przy współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Studenckim Kołem Naukowym Informatyki zaprasza Państwa firmę do współpracy przy organizacji „Targów
Pracy 2018”.
Hasło „Zbuduj Swoją Markę”, na stałe wpisało się jużw charakter wydarzenia. Targi odbędą się 23.05.2018r. na
Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych ul. Chrobrego 31 w godzinach 9.00 – 13.00.
Celem targów jest zaprezentowanie studentom działalności prowadzonej przez firmy oraz przedstawianie wymagań, jakie są stawiane przyszłym pracownikom. Zależy nam, aby właśnie Ci młodzi ludzie już w trakcie nauki zaczęli budować swój wizerunek na rynku pracy. Wydarzenie jest jedną z nielicznych form wyjścia firmy do studenta, dlatego pragniemy, aby Państwa Przedsiębiorstwo, wzięło udział
w naszych Targach.

W roku 2017 w naszych Targach Pracy udział wzięło:
▪ ponad 300 studentów
▪ 20 wystawców
▪ zaprezentowało się 6 firm
▪ posty na temat tragów
dotarły do ponad tysiąca
odbiorców

Kontakt:

Centrum Promocji
Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH w Radomiu
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

tel.: (048) 361-70-38/39
fax: (048) 361-70-49

email: biuro@cpsia.radom.pl
Internet: www.cpsia.radom.pl