Akademickie Biuro Karier

Absolwencki starter

      W Latach 2013-2015 realizowany był Projekt pt. „Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH wymagań rynku pracy”, w ramach działania 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytet – Szkolnictwo wyższe i nauka (beneficjent: Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu) – Studenci objęci byli wsparciem w ramach zadania nr 4 „Absolwencki starter”. W ramach zadania przeszkolonych zostało 600 studentów i absolwentów w zakresie ułatwiającym im wejście na rynek pracy.

W ramach działań wspierających procesy aktywizacji zawodowej studentów/absolwentów UTH im. K. Pułaskiego  kontynuowane były do 2019 roku cyklicznie szkolenia pt. „Absolwencki starter”.  Są to zajęcia grupowe, w formie  warsztatów szkoleniowych z zakresu aktywizacji zawodowej, obejmujące następujące zagadnienia:

  • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.
  • Umiejętności interpersonalne.
  • Wytyczanie i planowanie celów zawodowych i życiowych.
  • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.
  • Elastyczne formy zatrudnienia.
  • Własna firma – czy ja się do tego nadaję.
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nowa praca.
  • Kreatywność.