Akademickie Biuro Karier

Projekt „Nowa szansa na pracę” współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”

entrum Edukacyjnym Żelazna zachęca do udziału w bezpłatnym projekcie stażowym, którego celem jest rozwijanie kompetencji oraz aktywizacja na rynku pracy, przeznaczonym dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów,

W ramach projektu uczestnikom będą mieli zagwarantowane:

  1. Profesjonalne doradco zawodowe 
  2. Wsparcie psychologiczne
  3. Warsztaty rozwoju osobistego
  4. Trzymiesięczny płatny staż z możliwością zatrudnienia
  5. Indywidualną organizację stażu dla każdego uczestnika
  6. Zajęcia w formie stacjonarnej jak również online

Uwaga liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do dnia 31 stycznia 2022 r.

Projekt „Nowa szansa na pracę” współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”

Departament projektów

Centrum Edukacyjne Żelazna

Ul. Hoża 66/68 pok. 308

00-682 Warszawa

Tel. 790 551 097

E-mail [mailto:staze@cezelazna.pl%0d]staze@cezelazna.pl