Akademickie Biuro Karier

Program stypendialny Exact Future

Z radością informujemy, że Exact Systems uruchomiło drugą edycję programu stypendialnego Exact Future. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa może przynieść wiele korzyści studentom Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Celem programu jest finansowe wsparcie młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia w trakcie studiów na jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce lub zagranicą.   

Program stypendialny przeznaczony jest dla studentów poniżej 26 roku życia, którzy rozpoczynają studia na uczelni technicznej lub studiują na studiach I stopnia lub jednolitych.  

Wysokość stypendiów na rok akademicki 2023/2024 to aż 310 000 zł. Oferujemy:  

  • 2 stypendia Exact Future po 20 000 zł brutto rocznie każde dla studentów zagranicznych  
  • 18 stypendiów w wysokości 15 000 zł brutto rocznie każde, dla osób studiujących w Polsce – w tym: 10 dla kandydatów na studia oraz 8 dla studentów 

Zgłoszenia kandydatów są punktowane zgodnie z wylistowanym w regulaminie rankingiem uczelni. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu oczywiście znalazł się na tej liście. Kandydaci, którzy byli zatrudnieni w Grupie Kapitałowej Exact Systems otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji, lecz nie jest to warunek konieczny, aby otrzymać stypendium. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu stypendialnego znajdują się na stronie https://www.exactfuture.pl/