Akademickie Biuro Karier

Oferta Praktyk w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo,

w imieniu Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie możliwości odbywania przez studentów Państwa uczelni praktyk zawodowych w Zakładzie.

W Zakładzie wierzymy, że nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi instytucjami wniesie dodatkowe korzyści dla obu stron. Ze swojej strony możemy zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby skierowanym do odbycia praktyk studentom wskazać zasady działania nie tylko Zakładu, ale również przybliżyć meandry pracy w administracji publicznej. 

Liczymy, że zdobyte doświadczenie w procesie praktyk spowoduje, że studenci tak prestiżowej uczelni, po zakończeniu nauki będą chcieli aplikować na wolne stanowiska w Zakładzie.

Zakład, będący urzędem  dla organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Celnej oraz ich rodzin, posiada swoje oddziały w takich miastach jak:

 1. Lublin
 2. Zamość
 3. Radom,
 4. Białystok,
 5. Gdańsk,
 6. Olsztyn,
 7. Wrocław,
 8. Jelenia Góra,
 9. Bydgoszcz,
 10. Gorzów Wielkopolski
 11. Opole,
 12. Poznań,
 13. Kalisz,
 14. Leszno,
 15. Szczecin,
 16. Koszalin,
 17. Łódź,
 18. Kraków,
 19. Nowy Sącz,
 20. Rzeszów,
 21. Katowice,
 22. Częstochowa,
 23. Kielce

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o wskazanie kontaktu telefonicznego, do pracownika Państwa uczelni, z którym mógłbym szerzej omówić sprawę.

Na wstępie proponujemy podpisanie pomiędzy stronami porozumienia. Szczegóły dotyczące ilości studentów, programów oraz terminów praktyk wypracujemy wspólnie i zawrzemy w umowie, łączącej strony.

W kwestii pytań pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu oraz adresem email.

Z poważaniem,

Michał Podkański
Wydział Organizacyjny

Zakład Emerytalno-Rentowy

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                

 1. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa