Akademickie Biuro Karier

II edycja Konkursu o Nagrodę Rady na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP ogłosiła II edycję Konkursu o Nagrodę Rady na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również na celu docenienie roli promotorów prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca br. pocztą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Wydarzeń Krajowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu oraz Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są także na stronie internetowej KPRP, pod adresem:

www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/konkurs/art,1,konkurs-o-nagrode-rady-ds-przedsiebiorczosci-przy-prezydencie-rp.html.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.